HULK Osijek

Osječka podružnica Hrvatske udruge Linux korisnika

Članovi


  • Mario Đanić (mario.danic[at]gmail.com), koordinator
  • Zvonimir Olrom (zolrom[at]gmail.com), webmaster
  • Sasa Celić (sasa.celic[at]gmail.com), sve ostalo